Dämpa ångest och oro

Tips för att dämpa ångest och oro för dig som oroar dig för mycket

Att oroa sig mycket och lida av ångest är väldigt vanligt idag. Många mår väldigt dåligt under långa perioder av ångest och oro, och därför är det viktigt att lära sig hantera dessa känslor, så att man kan dämpa ångest och oro på ett effektivt sätt.

Vad är ångest?
Ångest är något som drabbar de flesta någon gång i livet. Framför allt stress och obehagliga situationer kan orsaka ångest, men i regel finns det någon form av orsak till ångesten. Ibland kan dock orsaken vara svårare att se än vid andra situationer.

Om du lider av ångest då och då, är det inget att oroa sig, eftersom ångest är ett vanligt fenomen som hör till de flestas liv. Om du dock börjar känna ångest ofta, utan att veta vad det beror på, eller känna att din ångest börjar bli sjuklig, kan det finnas anledning till oro.

Ångesten påverkar i allmänhet det psykiska välmåendet på ett negativt sätt, men andra vanligt förekommande symptom av ångest kan även vara:
Att man svettas mycket
Att man drabbas av muntorrhet, hjärtklappningar, illamående eller andra jobbiga fysiska åkommor.

Tyvärr kan inte ångesten styras med viljan, hur mycket man än skulle önska detta. Detta beror på att ångesten är en del av ett naturligt och viktigt alarmsystem i kroppen, som krävs för att vi människor ska kunna reagera vid hot eller faror. Det som dock är positivt är dock att ångesten dämpas och går över efter ett tag, så det bästa sättet att hantera ångest är egentligen att använda sig av olika lugnande övningar, eller att helt enkelt invänta en förbättring.

Även vissa psykologiska metoder samt medicinering kan användas för att behandla sjuklig ångest i allvarliga fall.

Vanliga anledningar till överdriven ångest
Sjuklig och överdriven ångest och oro kan bero på många saker. Vanliga utlösande faktorer är dock fobier av olika slag, posttraumatisk stress eller stress i allmänhet.

Vad kan överdriven ångest leda till?
Mycket allvarlig ångest kan leda till många obehagliga saker, som t.ex. tvångstankar, tvångshandlingar och depression. Om du misstänker att du lider av sjuklig ångest, bör du därför försöka göra något åt detta så tidigt som möjligt.

Finns det någon slags egenvård man kan använda sig av för att dämpa ångest och oro?
Ja, det går att försöka dämpa ångest och oro på egen hand. Här kommer några saker du kan göra:
– Läs på om ångest, ångestdämpande metoder samt olika ångesttillstånd samt vad som egentligen skiljer dem åt. Kunskap hjälper dig nämligen både förstå din ångest och hur du kan hantera den bättre.
– Försök analysera ditt liv, dina känslor och de tillfällen då du upplever ångest, för att förstå vad som orsakar ångesten och oron. Detta är det mest effektiva sättet för att minimera ångesten helt.

– Prata om ångesten och oron med någon du litar på. Det är nämligen bra att sätta ord på sina känslor och få ut dem.
– Lär dig slappna av. Detta kan kräva träning till en början, men det finns å andra sidan en rad olika hjälpmedel man kan ta till, för att göra det lättare, t.ex. CD skivor med olika övningar för att slappna av, samt även CD skivor för att dämpa oro och ångest.