Självhypnos

Allt du behöver veta om självhypnos

Självhypnos innebär att man hypnotiserar sig själv för att hamna i ett medvetandetillstånd som är annorlunda än att både vara vaken och sova. Istället hamnar man under självhypnos i ett gränsland någonstans mitt emellan dessa två tillstånd.

hypnosbutiken
 

Varför används självhypnos?

Många tror att man under självhypnos kan dra nytta av sitt eget undermedvetna och dess krafter, som blir tydligast just under detta mellantillstånd.
Många tror att processer som problemlösning, självläkning, förändring, självdiagnos mfl. blir lättare och mer effektiva i detta tillstånd, vilket gjort att allt fler eftersträvar att hamna i det.  Detta eftersom man tror att man i detta tillstånd kan nå delar av kroppens funktioner samt medvetandet som annars kan vara svåra att komma åt.
 

Vad krävs för självhypnos?

Självhypnos är dock inte något som vem som helst kan ägna sig åt, när som helst. Istället kräver detta tillstånd flera saker:
Att man vet vad man gör.
Att man är engagerad, eftersom hypnos av något slag i regel inte fungerar om det görs halvhjärtat, och detta gäller även självhypnos.
Att man verkligen vill och är motiverad.
Att störningsmoment och distraktioner inte förekommer. Detta betyder med andra ord att man bör ägna sig åt självhypnos i en så gynnsam miljö som möjligt.
Att man klarar av att koncentrera sig på uppgiften.
 
När allt detta har uppnåtts, krävs det även att man använder de krafter som frigörs på ett vettigt och konstruktivt sätt. Denna bit är dock till mycket stor del upp till dig själv.


Senaste hemsidorna

  • ILoveStyle – Möbler och inredning hos ILoveStyle.se
  • Campia – Campingutrustning på nätet hos Campia.se
  • Smallstep – Stort utbud av kläder hos Smallstep.se
  • Billiga växthus – Få hjälp att hitta ett billigt växthus online hos BilligaVäxthus.nu

 

Hur sker självhypnos i praktiken?

I praktiken sker detta på så vis att den som hypnotiserar sig själv framkallar ett hypnotiskt tillstånd hos sig själv, och sedan används detta tillstånd på något vis för ett visst syfte eller för att röra sig mot ett visst mål. Exakt vad dessa syften och mål kan dock variera från person till person, och vad som i själva verket görs i detta tillstånd varierar därför stort.
 
Många som har testat självhypnos har blivit mycket förvånade över metodens effektivitet, till och med sådana personer som från början var skeptiska till det hela. Och visst låter det troligt att precis på samma sätt som negativitet ofta leder till en självuppfyllande profetia om diverse problem, så kan även positiva energier och tankar användas på samma sätt?

Innan man ägnar sig åt självhypnos bör man dock vara mycket säker på vad man vill åstadkomma, just eftersom metoden faktiskt är så effektiv, och kan ha både subtila samt direkta verkningar i ditt liv. Du bör därför inte ägna dig åt självhypnos om du inte är beredd på att förändringar kommer ske.
 

Hur lär man sig självhypnos?

Om man då är helt säker på att man vill ägna sig åt självhypnos, finns det en del hjälpmedel man kan skaffa för att komma igång med detta. CD skivor för självhypnos är det vanligaste hjälpmedlet, men det finns även videos att köpa, som man kan ta till hjälp.